Home

De zorgsector in Nederland behoort tot één van de beste ter wereld en zelfs de beste van Europa. Alle verschillende onderdelen van de zorg in Nederland zijn uitmuntend goed. Er is veel aanbod in de zorg, voor elke conditie kun je in principe in Nederland terecht. Doordat Nederland een klein land is waar iedereen toegang heeft tot zorg, zijn de wachttijden soms wel wat aan de lange kant. Dat is echter geen enkel probleem als je kijkt naar de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Bovendien worden mensen die een ernstige conditie hebben eerder geholpen dan mensen die een milde conditie hebben, wat de soms lange wachttijden verklaart. Is dat het geval, dan wordt er in Nederland vaak gezegd dat je blij moet zijn dat je niet snel geholpen wordt, dat betekent namelijk dat je niet ernstig ziek bent.

Verzekeringen

In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Ook als je dus naar Nederland verhuist en hier komt werken en wonen, ben je hiertoe verplicht. De reden hiervoor is dat zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk is. Door iedereen elke maand een vast bedrag te laten betalen, kunnen mensen die een behandeling nodig hebben die krijgen zonder zelf diep in de buidel te hoeven tasten. Als je ziek bent, hoef je dus niet bang te zijn voor een enorme rekening achteraf; je bent ervoor verzekerd. De enige kosten die je zult maken zijn de kosten van het eigen risico. Er is altijd een basisbedrag wat je zelf moet betalen voor de verzekering in werking komt. Echter is dit geen hoog bedrag, waardoor niemand daar hinder van zal ondervinden.

Wat is verzekerd?

Als je een zorgverzekering hebt afgesloten, ben je niet automatisch voor alles verzekerd. Er is een basisverzekering en er zijn aanvullende verzekeringen. De basisverzekering is verplicht. Elk jaar opnieuw wordt door de overheid bepaald wat er onder de basisverzekering valt. Over het algemeen zijn dat bezoeken aan de huisarts, zorg in het ziekenhuis en van specialisten, medicatie, et cetera. Voor dingen zoals fysiotherapie en tandzorg is het nodig om een aanvullende verzekering af te sluiten, mits je dat nodig vindt. Als je maar één keer per jaar naar de tandarts gaat en nooit problemen hebt, dan zal een tandartsverzekering niet nodig zijn. Op deze manier kun je zelf de hoogte van de polis bepalen.

Op deze website

Deze website is specifiek gericht op het informeren van expats over de zorg in Nederland. Onderwerpen die je terug zult vinden, zijn een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse gezondheidszorg, een beschrijving van dokters en huisartsen, patiëntenzorg, tandzorg, gezondheidszorg voor vrouwen, zorg bij verslavingen, ziekenhuizen, apotheken, zorgverzekeringen en alles wat daarbij komt kijken en tenslotte verschillende diensten voor de gezondheidszorg en hulplijnen die je in Nederland kunt bereiken. Deze website is dus zeer compleet en biedt alle informatie die je nodig hebt over de gezondheidszorg in Nederland. Alle typen gezondheidszorg worden behandeld, evenals de acties die je kunt ondernemen als je een bepaalde behandeling wilt en wat je moet doen bij noodgevallen.