Zorg voor patiënten

Als patiënt heb je in Nederland vrij veel te zeggen. Afhankelijk van je verzekering kun je zelf kiezen naar welke huisarts je gaat, naar welke dokter je gaat en naar welk ziekenhuis je gaat. Ook is het vaak zelf mogelijk om te kiezen welke behandeling je wel of juist niet ondergaat. Je hebt dus veel vrijheid in de zorg die je wilt ondergaan. Het nadeel hiervan is dat patiënten soms geen keuze of rationeel gezien niet de juiste keuze maken. Het is dus van groot belang om als patiënt te praten met je behandelende arts en er ook buitenstaanders, zoals je partner of ouders, bij te betrekken. Op die manier kun je een weloverwogen keuze maken en loop je niet het risico om zorg te krijgen die je niet wilde, of geen zorg te krijgen terwijl je dat wel wilde. Ook heb je als patiënt het recht om altijd geïnformeerd te worden over het verloop van de ziekte, de behandeling en alles wat daarbij komt kijken en het onderzoek wat er naar de ziekte gedaan wordt.

Rechten

De rechten die je hebt als patiënt in het Nederlandse zorgsysteem zijn uiteengezet in de WCZ, Wet cliëntenrechten zorg. In totaal zijn er vijf basisrechten. Er is het recht op geode zorg. Dat betekent dat de zorg zowel goed van kwaliteit moet zijn als ook gegeven door iemand met kennis van zaken. Ook is er het recht op het ontvangen van informatie om een weloverwogen keuze te maken. Er is het recht op informatie, toestemming, dossiercreatie en privacy. Dan is er het recht op een effectieve en makkelijk toegankelijke klachten en geschillen procedure. Ook is er het recht op deelname in het nemen van beslissingen. Op deze vijf rechten kun je je als patiënt altijd beroepen. Alle artsen dienen zich hieraan te houden. Doen ze dat niet, dan kun je via de officiële weg alsnog je rechten afdwingen.

Zorg bij chronische ziekten

Als je een chronische ziekte hebt, is het belangrijk om een goed geregeld persoonlijk zorgsysteem te hebben. Omdat je meestal een aantal controles nodig hebt en je ziekte invloed kan hebben op andere ziektes en medicijngebruik, is het van groot belang om een samenwerking tussen verschillende zorgverleners te hebben. Met deze samenwerking kun je gemakkelijk geholpen worden bij problemen en weet je als patiënt altijd waar je heen moet met je problemen. Deze vorm van zorg wordt ketenzorg genoemd. Verschillende specialisaties werken hierbij samen. Je kunt daarbij denken aan een huisarts, diëtist, fysiotherapeut en specialist in een ziekenhuis. Het voordeel van ketenzorg is dat er één aanspreekpunt is, van waaruit de andere specialisten in worden gezet. Ook vindt er maar één betaling plaats, wat vanuit praktisch oogpunt erg prettig is. Als je een chronische ziekte hebt, is het dus belangrijk om een keten op te zetten of op te laten zetten, zodat je zo efficiënt en goed mogelijk geholpen kunt worden.

Kosten

In Nederland is alle zorg privaat geregeld. De overheid investeert geld in deze private organisaties en waarborgt een basisniveau van kwaliteit, maar verder hebben de organisaties het zelf voor het zeggen. Ook de zorgverzekeringen zijn privaat geregeld. Omdat dit alles privaat geregeld is, is één van de hoofddoelen van zowel ziekenhuizen als zorgverzekeringen het verdienen van geld. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld zorg goedkoop in te kopen. Ook worden er vaak prijsafspraken gemaakt tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Veel mensen weten dit echter niet. Als gevolg daarvan gebeurt het nog te vaak dat mensen ondermaatse zorg krijgen, omdat ze niet weten dat het in een ander ziekenhuis beter is. Daarom is het goed om te weten wat de specialisaties van elk ziekenhuis zijn en waar je met jouw kwaal het beste naar toe kunt gaan. Het gaat er immers om dat je zo goed mogelijke zorg krijgt, niet dat het ziekenhuis zoveel mogelijk aan je kan verdienen. Omdat ziekenhuiskosten door je zorgverzekeraar gedekt worden, hoef je ook niet te overwegen of je de zorg wel kunt betalen. Het Nederlandse zorgsysteem is erop ingericht om iedereen zo goed mogelijk te behandelen, ongeacht hoeveel geld ze hebben.

Kwaliteit van zorg

De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit. De afgelopen jaren zijn een aantal factoren enorm verbeterd, wat heeft geleid tot nog betere zorg. Het is echter belangrijk om de zorg ook van goede kwaliteit te houden. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van de zorg, maar ook de toegankelijkheid en de nationale gezondheid. Nederlanders hebben over het algemeen niet een heel gezonde levensstijl. De kwaliteit van de zorg kan dan wel goed zijn, maar als er steeds meer zorg nodig is door de keuzes die men zelf maakt, kan er op een gegeven moment niet meer aan de vraag voldaan worden. Het is daarom ook van belang om zelf aan je gezondheid te denken en het niet af te laten hangen van het Nederlandse zorgsysteem. Hoewel je als patiënt veel rechten hebt in Nederland, kun je er maar beter geen worden door je eigen gedrag.